Su (g)ràfiu – Sa Barracciu e su mundu suo: “lìcuidu” in totue!

Su chi at iscritu sa Barracciu in Twitter isballiende su verbu.

A sa Barracciu la sunt fatende che su linu. Naro de no àere bidu mai unu sutasegretàriu tratadu gasi male. Proite totu custu? Non mi paret peus meda de àteros sutasegretàrios o parlamentares sardos. Si non fiat istadu pro s’istòria metzana de sos rimborsos totu sa Sardigna Pd fiat pronta a l’agiuare a pigare a caddu e, forsis, a la fàghere Presidente de sa Regione. Est como ebbia chi totu custa bella gente iscoberit chi sa Barracciu est una farza pasionaria, chi non iscriet bene, chi si faghet leare de sas cuntierras de facebook a sa moda de sa piseddina.
Chie l’apretat est prus a totu cussu matessi mundu chi fina a pagu tempus faghet la cheriat reina de Sardigna. Si est beru chi issa ammentat su ministru Madia (Veltroniana in antis, posca Bersaniana e como Renziana), s’arga chi su mundu suo l’est addobbende a subra paret pròpiu cussa matessi iscuta contra a Bersani, chi in bator e bator oto nde l’at torradu dae leader maximo a meschineddu.
Apo dificultades a cumprèndere chie at sa neghe prus manna. Sa Barracciu o chie non connoschende·la in tempus at permissu chi esseret fata sutasegretàriu? Su partidu mi paret lìcuidu, e meda, pro sos unos e pro sos àteros.

Annunci

Un pensiero su “Su (g)ràfiu – Sa Barracciu e su mundu suo: “lìcuidu” in totue!

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...