Su (g)ràfiu – Cale isvilupu bidet chie non isperiat a tesu?

IMG_0521.JPG
Foto de Claudio Gualà

M’ispanto semper, oramai, a intèndere sas faeddadas de sos polìticos in sos addòbios sardos prus de importu. Abarro male, chena paràulas, ca proite onni santa borta niunu mai mentovat su chi pro me est s’arresonu prus importante: cale modellu de isvilupu? Dae sos tempos de Pietrinu Soddu a como, isceti Renato Soru at postu a currere, nessi comente cuntzetu, un’idea de isvilupu de su logu sardu. Oe chi est oe sa classe dirigente faeddat de fiscalidade, de San Raffaele, de Meridiana, ma non resesset a serare s’importàntzia de su torrare a su connotu de sa terra. Cando nos istesiamus dae Casteddu paret chi esistant Aristanis, Nùgoro, Tàtari, Terranoa ebbia. Imbetze esistit unu mundu non prus populadu chi podet èssere su logu in ue iscummìtere torra subra de sa Sardigna. Sartos e sartos e sartos: pro su turismu culturale e naturalìsticu, pro sa petza e su casu, pro sas bìngias e sos binos, pro sa pedra de cale si siat genia, pro s’ortigu, pro su màrmaru e su granitu. Terra pro sos chi b’istant ma finas terra pro sos chi istant in tzitade o in s’oru de su mare. S’Assessore Raffaele Paci narat chi custu mundu at faddidu. Comente a nàrrere chi in Calangianus non est esistidu mai unu distretu de s’ortigu, o in Buddusò unu de su granitu, o in Belchidda e Monte unu de su binu. Lassare a bonu suo custu mundu diat chèrrere nàrrere non cunsiderare una de sas risorsa prus a sa manu pro faeddare unu limbàgiu econòmicu chi nos deghet a beru. Unu limbàgiu chi non bogat cuitende nùmeros mannos, ma chi bias medas iscumproamus farsos e chi in mancu tropu tempus benint pigiados dae su bentu. Ogros lanzigos (it. miopi) ispèriant su logu sardu, chena lu connòschere e chena lu faeddare.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...