Sos post prus lèghidos de su 2014 (iscritos in sardu)

Una manera pro cumprèndere ite praghet e cantu praghet. Post iscritos in limba sarda in su 2014, bos pongo sos prus visitados.

Atzudu

  • su 3 de lampadas, apo iscritu de s’addòbiu contivigiadu dae su Sòtziu Tenores Sardigna in sa bidda de Bortigale:

S’importàntzia de su Sòtziu Tenores Sardigna e de sos 28 atòbios “Limba e Tenore”

Cosa dìliga a beru, e importante, est chi minores e mannos ant su matessi nùmeru, su matessi passu e, pro la narrere cun su limbàgiu de su Tenore, su matessi puntu. E m’at comente ispantadu de aere intesu giovaneddos gasi bravos in su cantu. In su Tenore Musserrata, pro narrere, b’at cantadu piseddos chi non ant lòmpidu mancu sos degheoto annos. E connoschende sa moda ulianesa bos potzo narrere chi sa cantada l’ant pesada bene a beru: a sa sèria, a passu torradu, a ballu e a mutos.

Tenore Musserrata
Tenore Musserrata de Ulìana – Foto de Stefania Urru

 

Non est sa cantone de Mogol a mi pònnere in oriolu (b’istat, est unu chi iscriet custa genia de cantzoneddas, màssimu como chi nch’est mannu). Mi ochiet a lèghere chi s’Assessore a su Turismu Morandi apat naradu «Pro a nois custu est un’ispot nòdidu pro sa promotzione turistica». WOW! diamus narrere, raju.

Morandi, faghe a bonu, nara «Gràtzias medas Mogol, est una bella cosa custa cantzonedda chi nos as iscritu e ti istimamus pro custu». Non neras àteru posca, ca si fiat istadu a brotare cantones e a las torrare in ispot de promotzione turìstica, sa Sardigna aiat coladu sos 100 milliones de turistas annu cun annu.

Mogol, cando fiat isse.

 

  •  su 21 de trìulas, torro in sardu s’artìculu de Lizzy Davies pro su Guardian chi contat de sa Cantone de Mogol, de a mie, de su turismu sardu chi non movet:

The Guardian: «A pagu tretu dae sa “costa cun caviale” sa Sardigna sa prus ‘vera’ cantat sa cantzone trista de su chi non s’est fatu mai»

“Su logu a manu de intro est su coro de s’ìsula, ca inoghe est mere su chi nos distinghet e chi nos faghet ùnicos”, narat Roberto Carta, 38 annos, oschiresu chi traballat in su Comune. “Totu su patrimòniu culturale, linguìsticu, mùsicale, chi est ricu meda – est istadu bene mantesu  dae sas biddas de s’internu, in sas tzitades est prus ocasione pro faghere folclore, ma inoghe sa cosa est sentida a beru e est cosa fitiana.

S'artìculu chi at iscritu Lizzy Davies, pubblicadu eris, proThe Guardian
S’artìculu chi at iscritu Lizzy Davies pro The Guardian.

 

  •  su 7 de austu, pongo in rete su link de s’intervista in sardu chi m’at fatu Tele Sassari TV:

Intervista in sardu a Tele Sassari TV

IMG_0475.JPG

  • su 10 de austu, Osvaldo Bevilacqua nos donat una letura istraca de sa Sardigna (non nde podimus prus…). Su chi penso deo est iscritu in custu post:

Sereno Variabile nos contat de Cabras intre esotismu e auto-esotismu (galu?)

Sighit a abarrare s’idea de faeddare de sos sardos comente cosa de riere, a unu tzertu puntu si devet pro fortza riere, lu fatat sa Rai s’arresonu o lu fatant sas acadèmias de comunicatzione e marketing de Milanu, si finit semper a torrare in risu s’essèntzia dìliga de sa cultura nostra prus funguda. Cultura chi abbàidat, cussa italiana, chi oramai est issa a risu de totus, chi non s’est abigiada de essere colada a cultura abbaidada (dae su mundu intreu, chi si faghet matas de risu e de gosu).

Osvaldo Bevilacqua

  • su 2 de cabudanne, s’incràs de “Archeologia sotto le stelle”, iscrio duas paràulas pro su situ de Santu Istevene. Sunt paràulas chi balent pro cale si siat siddadu sardu:

Santu Istèvene: sìmbulu de sa Sardigna chi sos sardos non connoschent!

In Òschiri b’at un’altare in sa roca, li narant s’altare de Santu Istèvene. S’agatat in intro unu situ mannu meda, in ue b’at preistòricu, b’at bizantinu, b’at mediuevu, b’at cristianèsimu antigu e nou. A curtzu a s’altare si podent bìdere ses domus de janas (in oschiresu “furrighesos”), posta a ogros a s’altare, imbetze, s’agatat una crèsia fata in su 1492. Custu altare, a cantu paret, est unu unicum in Sardigna.

S'altare de Santu Istevene fotografadu dae Giovanni Carru
S’altare de Santu Istevene fotografadu dae Giovanni Carru

Inoghe suta pongo àteros post agradèssidos paritzu:

Antropologia noa: sos sardos-islavos ant a èssere «meres» (su 12 de frearzu)

Su chi si narat “recensione”: «Il sardo una lingua normale» (su 10 de abrile)

(In curtzu) Chie non cumprendet s’orientalismu? (su 6 de cabudanne)

Discussionismo = Lanivuzu…ahi ahi Fundatzione Sardinia (su 28 de Sant’Andria)

Arratza de chida linguìstica! Finas ca chena limbas non si faghet turismu internatzionale (su 1 de nadale)

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...